Elevinformasjon

Elev informasjon for Ribe Motorsykkelskolen AS.

Avd. Snøscooterskolen

Må leses av alle våre elever
Vi ønsker deg velkommen som elev hos snøscooterskolen.
Skolens undervisningsplaner bygger på læreplaner som er fastsatt av
Vegdirektoratet. Skolen plikter å følge denne planen under opplæringen.

Generelt
• Du må søke om førerkort. Søknaden finner du på www.vegvesen.no
• Kurset er obligatorisk og varer minimum 17 undervisningstimer
• Kurset går over 2 dager.
• Øvingsområde: Rysstad
• Kan stille med egen snøscooter eller leie på Rysstad. Snøscooterskolen kan
være behjelpelig med å bestille snøscooter, men leieforholdet er mellom
elev og utleier.
• Du kan bruke snøscooter klasse 2 selv om du kun kan få føresett for
snøscooter klasse 1
• Trafikkskolen har ikke lov å gi Kreditt til personer under 18 år. I slikt tilfelle
må skolen ha underskrift av dine foreldre/foresatte.
• Betaling via bank eller vipps.

Undervisning
• Tidspunkt for undervisning avtales med lærer.
• En undervisningstime varer 45 minutter (se prisliste på
www.snøscooterskolen.no)
• Du må kunne fremvise bevis for trafikalt grunnkurs ved første kjøretime
dersom du er under 25 år. Elever over 25 år må ha med seg gyldig
legitimasjon.
• Avbestilling av kurs/timer må skje senest klokken 12:00 virkedagen før
avtalt tid.
• Oppmøte: Rysstad, parkeringsplass til hytteområde Lille Myklevann på andre
siden av veien for Hekni motorsportbane. (Sjekk google map på
snøskooterskolen.no)

Teoriprøve
• Til teoriprøven: Husk gyldig legitimasjon og penger til gebyr. Teoriprøven kan
du ta hos Statens Vegvesen etter fullført kurs og du har fylt 16 år
Kontakt: Terje Ribe, 90594000, terje@snøscooterskolen.no

Bestill
close slider