Hvem må ta Klasse S?

Denne klassen gjelder føring av snøscooter (beltemotorsykkel) med eller uten tilhengerslede

Nye regler i klasse S fra og med 1. juli 2006 fastsetter at nye kandidater kan få førerrettigheter for snøscooter bare etter obligatorisk opplæring og bestått teoretisk førerprøve.

Denne endringen 1. juli 2006 medførte at de som for første gang tok førerkort for motorsykkel, traktor eller personbil (klasse B), ikke lenger fikk påført klasse S «gratis».  

Det vil si:

Har du ikke tatt førerkort for motorsykkel, traktor eller personbil før 1. juli 2006, må du ta førerkort klasse S, om du skal kjøre snøscooter

Person som før 1. juli 2006 har ervervet førerrettighet i klassene A, A1, B, S eller T, har fortsatt rett til å kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede.

Kjøre med snøscooter i Sverige

Har du førerkort for snøscooter utstedt i Norge, kan du også kjøre snøscooter i Sverige. Tilsvarende om du har førerkort for snøscooter utstedt i Sverige, kan du kjøre snøscooter i Norge.

Det er en forutsetning at du var fast bosatt i det landet føreretten ble utstedt, eller at du kan dokumentere studieopphold i landet på minst seks måneders varighet i forbindelse med utstedelsen. Kjøretøyet må være registrert i Norge eller Sverige.

Bestill
close slider