Klasse 1 og 2

Klasse 1 (fra fylte 16 år)

Snøscooter som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg

Sjekk vognkortet

Ny scooter :

  • Eget punkt i vognkort under vekter: Effekt/egenvekt forhold MC (over 0,20 er lik klasse 2)
  • Eget punk i vognkort under klassifisering: Kjøretøygruppe, avgift (står klasse på scooter)

Eldre scooter:

  • Finn motoreffekt (KW) delt på egenvekt (uten fører) er lik effekt/egenvekt forhold.

Eksempel

  • Motoreffekt (KW) 112
  • Egenvekt 323kg minus fører 75kg er lik 248kg
  • 112KW delt på 248kg er lik 0,45 (dette er over 0,20 og denne scooteren regnes derfor som klasse 2)

Klasse 2 (fra fylte 18 år)

  • Ubegrenset

Forskrift om førerkort

§ 3-17.Førerrett i klasse S

Førerett i klasse S gjelder for kjøring i Norge med beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede. Frem til førerkortinnehaveren fyller 18 år er føreretten begrenset til beltemotorsykkel klasse 1 (beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg), jf. kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918 § 2-5 nr. 2.

Endret ved forskrift 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).

Ved opplæring eller øvelsekjøring kan kan begge klasser brukes uansett alder.

Bestill
close slider