Opplæring

Generelt

Trinn1

Trafikalt grunnkurs

Før noen form for øvelseskjøring må du gjennomføre trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og gjelder for alle lette kjøretøyklasser som personbil, snøscooter, traktor, tre og firehjuls moped, moped og motorsykkel. Du kan begynne med trafikalt grunnkurs fra fylte 15 år. Ved fylte 25 år kan deler av kurset unnlates.

Gjennom trafikalt grunnkurs skal du utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring av de lette kjøretøyklassene innebærer. I kurset inngår 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

 • Grunnkurs teori, 3 timer
 • Grunnleggende  kjøreteknikk bestående av praktisk opplæring. Antall timer er avhengig av elevens forutsetninger
 • Trinnvurdering, 1 time

Trinn 3 Kjøring i variert terreng

 • Kontroll før kjøring og skifte av variator reim
 • Kjøring i tilpasset terreng- og føreforhold
 • Kjøring tilpasset andre brukere av naturen, dyreliv,natur og miljø herunder lokale restriksjoner
 • Kontroll og lasting av slede
 • Kjøring med opplastet slede
 • Veltefare og sikre vegvalg i ulendt terreng og løssnø, med og uten passasjer/slede/last
 • Faremomentene ved, og øving på kryssing av veg og kjøring på veg og glatt underlag
 • Observasjon og kommunikasjon
 • Orientering ved hjelp av kart og kompass
 • Trinnvurdering, 1 time

Trinn 4 Sikkerhetskurs i naturen

 • 2 timer teori
 • 5 timer praktisk der minimum 3 timer er selvstendig kjøring

Utover den obligatoriske opplæringen får du hos Snøscooterskolen 5 undervisningstimer – uten å måtte betale noe ekstra. Dette om lærer mener det er nødvendig for å nå målet. Timene blir fordelt på det trinnet hvor eleven har mest behov.

Komplett kurs inneholder

 • 17 timer obligatorisk
 • tilbud om 5 gratis timer, ikke obligatorisk om lærer mener det er nødvendig for å nå målet.

Trykk HER for pris Meld deg på

Etter fullført snøscooteropplæring

 • Det er ingen praktisk førerprøve for snøscooter.
 • Du må bestå en teoriprøve ved trafikkstasjonen før du kan få utstedt førerkort.
 • Før teoriprøven må du søke om førerkort, og få søknaden godkjent, før du kan gå opp til teoriprøven. Søk om førerkort  HER

TEORIPRØVEN

Teoriprøven kan tas ved fylte 16 år og fullført snøscooter opplæring. Prøven gjennomføres med PC på trafikkstasjonene. Teoriprøven inneholder mange spørsmål i forskjellig tema med flere alternative svar.

Info
Temaliste

Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging på teoriprøven, må du søke skriftlig til Statens vegvesen om dette. Trykk HER for mere info

Privat øvelseskjøring

For å kunne øvelseskjøre privat må du

 • ha fylt 15 år
 • Kunne fremvise legitimasjon og gyldig bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs

Den som er med deg

 • må være fylt 25 år
 • må ha hatt førerrett for snøscooter de siste 5 årene
 • Hvis ledsageren din ikke sitter på samme snøscooter som deg, må ledsager selv kjøre snøscooter etter deg
 • Du kan øvelseskjøre på snøscooter klasse 2 selv om du kun kan få førerett for snøscooter klasse 1
 • Må ikke ta imot betaling

Begge

Dere må begge ha refleksvest som bakover viser bokstaven L. Når du øvelseskjører skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr. Ved øvelseskjøring på avsperret område er det tilstrekkelig at dere kan se hverandre.

Bestill
close slider