ØVELSEKJØRING

Øvelseskjøre med snøscooter (S)

Du som skal øvelseskjøre

Du må være 15 år for å kunne øvelseskjøre med snøscooter.

Har du førerett i en annen klasse, er du fritatt for kravet om trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring. Har du førerrett i klasse AM146 eller T må du likevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven. Førerett i klasse AM145 gir ikke rett til øvelseskjøring uten at du har trafikalt grunnkurs. Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring. Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt øvelseskjøringsbevis på Din side.

Du har ikke lov å øvelseskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

Du og din ledsager

  • Ledsager må være fylt 25 år
  • hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene
  • Ved øvelseskjøring skal både du og din ledsager være iført refleksvest som viser bokstaven L på ryggen.
  • Hvis ledsageren din ikke sitter på samme snøscooter som deg, må ledsageren følge etter deg på egen snøscooter.
  • Ledsageren må se deg hele tiden og ha mulighet for å instruere deg gjennom toveis kommunikasjonsutstyr. Hvis dere er på avsperret område, er det tilstrekkelig at dere ser hverandre og at ledsageren din har mulighet for å instruere deg.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

  • Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har
  • Legitimasjon med bilde

Snøscooteren

Du kan øvelseskjøre på snøscooter klasse 2 selv om du kun kan få førerett for snøscooter klasse 1.

Områder for privat øvelseskjøring

Etter regelverket for motorisert ferdsel i utmark er privat øvelseskjøring ikke tillatt i utmark eller på islagte vassdrag. Det er også som hovedregel forbudt å kjøre på offentlig veg. Privat øvelseskjøring må derfor foregå utenfor slike områder, og må være i henhold til kommunale reguleringsplaner med mer. I tillegg må du ha tillatelse fra grunneieren.

I Nord-Troms og Finnmark kan scooterløypene benyttes til privat øvelseskjøring. I hele landet kan du øvelseskjøre på innmark dersom du har grunneiers samtykke til dette. Forutsatt grunneiers samtykke kan øvelseskjøring også foregå på private veger når disse er brøytet for kjøring med bil og kjøringen ikke er til fare eller unødig ulempe. Øvelseskjøring på private veger med en viss trafikk vil normalt være til fare eller ulempe og dermed ulovlig, i hvert fall tidlig i opplæringsløpet. Veger som ikke er brøytet regnes som utmark der kjøring er forbudt. Noen motorsportsbaner kan benyttes til øvelseskjøring.

Ta kontakt med fylkesmannen i ditt hjemfylke eller med din kommune for å finne ut hvor du kan kjøre.

Det er vedtatt spesielle områder for obligatorisk øvelseskjøring, men disse områdene kan ikke benyttes til privat øvelseskjøring. Obligatorisk opplæring må gjennomføres hos trafikkskole, offentlig skole eller godkjent kursarrangør.

Øvelseskjøring i utlandet

Våre regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. Reglene om øvelseskjøring er ulike i alle land. For å øvelseskjøre for eksempel Sverige må ledsageren ha gjennomgått en spesiell opplæring og registrert seg hos myndighetene. I Danmark er forbudt å øvelseskjøre privat.

Betaling for opplæring

Det er kun lærer ved trafikkskole eller godkjent kursarrangør som kan ta betalt for opplæring. Det stilles mer omfattende krav til kjøretøy og lærer når du tar betalt, enn når du øvelseskjører privat.

 

Meld deg på informasjonsmøte om øvelseskjøring

Statens vegvesen holder informasjonsmøter over hele landet der de informerer om føreropplæringen og øvelseskjøring. Statens vegvesen ønsker deg som forelder velkommen til et gratis møte i ditt nærmiljø.

Bestill
close slider